OBČANSKÉ PRÁVO

Občanské právo je soubor právních norem nezbytných pro možnost urovnání osobních nebo majetkových vztahů. Je to právní oblast, která nejvíce zasahuje do našeho života vzhledem k tomu, že mnoho soukromých aktivit je upravováno tímto právem. To si vyžaduje kvalitní poradenství, aby se zabránilo budoucím konfliktům.

Do oblasti občanského práva můžeme zahrnout lidská práva, rodinné právo, vlastnické právo jako je majetek, závazky, smlouvy, občanskoprávní úkony a jejich důsledky a účinky.

Kromě mnoha jiných záležitostí, řešíme otázky týkající se:

– Dědictví

– Odškodnění

– Vymáhání dluhů

– Vypracování smluv

– Rozvodů

– Poslední vůle

– Vypořádání dědictví

– Společné péče o dítě