O NÁS

Advokátska kancelária v Španielsku EU – Abogados je pod vedením slovenskej advokátky Eriky Uhrinovej, ktorá vyštudovala právo na Univerzite v Alicante a je členkou Advokátskej komory v Alicante.

Advokátska kancelária je poverená a regulovaná advokátskou komorou v Alicante pod registračným číslom 6968 a advokátskou komorou Európskej Únie (CCBE) v Bruseli.

Ako cudzinka, žijúca v Španielsku viac ako 30 rokov, dobre pozná ťažkosti, ktorým čelia osoby žijúce v cudzej zemi v prípadoch súdnych sporov, a aké je dôležité môcť sa spoľahnúť na poradenstvo a profesionalitu osoby špecializovanej na právne otázky.

Advokátske povolanie chápe ako poslanie, každý prípad rieši, akoby to bola jej osobná záležitosť, pretože vie, že spokojnosť klienta je kľúčom k úspechu firmy.

Byť právničkou pre ňu znamená pomáhať ľuďom, obhajovať ich a riešiť ich právne problémy, pretože rozhodnutia prijaté dnes, ovplyvnia našu budúcnosť.