blank

CUDZINECKÉ PRÁVO

V oblasti práv cudzincov sa postaráme o vybavovanie dokumentácie vyplývajúcej zo zákona o pobyte cudzincov a rovnako spracujeme spisy od podania žiadostí až po ich vybavenie a získanie povolení. Tiež sa postaráme o odvolania sa na správny orgán a o správne žaloby v celom Španielsku.

Veľmi citlivo vnímame a pristupujeme k ťažkej situácii, v ktorej sa môžete nachádzať ako prisťahovalci, pretože ja sama ako zakladateľka tejto firmy som bola pred viac ako 25 rokmi jednou z vás.

– Povolenie na pobyt

– Povolenie na dočasný pobyt za výnimočných okolností

– Pracovné povolenie

– Zlúčenie rodiny

– Trvalý pobyt

– Štátne občianstvo

– Konania týkajúce sa rozhodnutí o vyhostení

– Pomoc v zariadeniach na dočasné umiestnenie cudzincov (CIE)

Kontaktujte nás kvôli prekonzultovaniu konkrétneho prípadu.