MEDZINÁRODNÉ PRÁVO

Medzinárodné právo upravuje právne vzťahy, ak do nich vstupuje medzinárodný prvok. Buď vzhľadom k rozdielnej štátnej príslušnosti strán, alebo preto, že právne vzťahy vznikli v inom štáte.

Súčasťou medzinárodného práva je:

– Rodinné právo a obchodné právo

– Medzinárodný obchod

– Rozvod medzi cudzincami

– Dedičstvá cudzincov

– Zmluvné a mimozmluvné záväzky

– Uznanie a výkon cudzích úkonov a rozhodnutí

Súčasná spoločnosť sa stále viac internacionalizuje a dôsledkom toho narastá množstvo právnych vzťahov podliehajúcich rôznym právnym systémom.

Vzťahy medzi ľuďmi z rôznych krajín sa dnes stali obvyklými a členstvo Španielska v Európskej únie viedlo k súžitiu dvoch právnych systémov, ktoré nás priamo ovplyvňujú.