blank

OBČIANSKE PRÁVO

Občianske právo je súborom právnych noriem potrebných na možnosť urovnania osobných alebo majetkových vzťahov. Je to právna oblasť, ktorá najviac zasahuje do nášho života, vzhľadom na to, že mnoho súkromnoprávnych aktov je upravovaných týmto právom, a to si vyžaduje kvalitné poradenstvo, aby sa zabránilo budúcim konfliktom.

Do oblasti občianskeho práva môžeme zahŕňať ľudské práva, rodinné právo, vlastnícke práva ako majetok, záväzky, zmluvy, občianskoprávne úkony a ich dôsledky a účinky.

Okrem mnohých iných riešime otázky týkajúce sa:

– Dedičstva

– Odškodnenia

– Vymáhania pohľadávok

– Vypracovania zmlúv

– Rozvodov

– Závetov

– Vysporiadanie dedičských vecí

– Spoločnej starostlivosti o dieťa