PRÁVO TÝKAJÚCE SA VÝKONU TRESTU

Aj napriek našej maximálne snahe, nie je vždy možné zabrániť uväzneniu. Náš boj za práva našich klientov sa však nekončí nástupom na výkon trestu do väzenia. Pomôžeme aby ste mohli získať väzenské výhody, napríklad povolenia na vychádzku, právo na komunikáciu, tzv. polo-slobodu alebo podmienečné prepustenie na slobodu.

Hlavným cieľom je dostať sa čo najrýchlejšie von z väzenia, a preto je tak dôležité, aby väzni vo vyšetrovacej väzbe, ako aj odsúdení mali primeranú právnu pomoc.

– Žiadosť o zmenu väzenského zariadenia

– Právo na komunikáciu

– Priepustka na vychádzku

– Mimoriadna priepustka na vychádzku

– Zmena stupňa stráženia

– Žiadosť o podmienečné prepustenie