UŽITOČNÉ LINKY

ŠPANIELSKA ADVOKÁTSKA KOMORA
blank www.abogacia.es

ADVOKÁTSKA KOMORA V ALICANTE
blank www.icali.es

ÚSTAVNÝ SÚD ŠPANIELSKA
blank www.tribunalconstitucional.es

NAJVYŠŠÍ SÚD
blank www.poderjudicial.es

GENERÁLNA PROKURATÚRA ŠPANIELSKA
blank www.fiscal.es

MEDZINÁRODNÝ TRESTNÝ SÚD
blank www.icc-cpi.int

EURÓPSKY SÚD PRE ĽUDSKÉ PRÁVA
blank www.echr.coe.int

OMBUDSMAN – VEREJNÝ OCHRANCA PRÁV
blank www.defensordelpueblo.es

PRÁVO EURÓPSKEJ ÚNIE
blank https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=sk&init=true

VEĽVYSLANECTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY V MADRIDE
blank www.mzv.sk/web/madrid

VEĽVYSLANECTVO ČESKEJ REPUBLIKY V MADRIDE
blank www.mzv.cz/madrid

VEĽVYSLANECTVO MAĎARSKA V MADRIDE
blank https://madrid.mfa.gov.hu/esp

VEĽVYSLANECTVO RUSKEJ FEDERÁCIE V MADRIDE
blank https://spain.mid.ru/ru_RU/web/spain_ru

VEĽVYSLANECTVO NEMECKEJ SPOLKOVEJ REPUBLIKY V MADRIDE
blank https://www.spanien.diplo.de/es-de/vertretungen/botschaft

VEĽVYSLANECTVO VEĽKEJ BRITÁNIE V MADRIDE
blank https://www.gov.uk/world/organisations/british-embassy-madrid.es