UŽITOČNÉ LINKY

ŠPANIELSKA ADVOKÁTSKA KOMORA
www.abogacia.es

ADVOKÁTSKA KOMORA V ALICANTE
www.icali.es

ÚSTAVNÝ SÚD ŠPANIELSKA
www.tribunalconstitucional.es

NAJVYŠŠÍ SÚD
www.poderjudicial.es

GENERÁLNA PROKURATÚRA ŠPANIELSKA
www.fiscal.es

MEDZINÁRODNÝ TRESTNÝ SÚD
www.icc-cpi.int

EURÓPSKY SÚD PRE ĽUDSKÉ PRÁVA
www.echr.coe.int

OMBUDSMAN – VEREJNÝ OCHRANCA PRÁV
www.defensordelpueblo.es

PRÁVO EURÓPSKEJ ÚNIE
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=sk&init=true

VEĽVYSLANECTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY V MADRIDE
www.mzv.sk/web/madrid

VEĽVYSLANECTVO ČESKEJ REPUBLIKY V MADRIDE
www.mzv.cz/madrid

VEĽVYSLANECTVO MAĎARSKA V MADRIDE
https://madrid.mfa.gov.hu/esp

VEĽVYSLANECTVO RUSKEJ FEDERÁCIE V MADRIDE
https://spain.mid.ru/ru_RU/web/spain_ru

VEĽVYSLANECTVO NEMECKEJ SPOLKOVEJ REPUBLIKY V MADRIDE
https://www.spanien.diplo.de/es-de/vertretungen/botschaft

VEĽVYSLANECTVO VEĽKEJ BRITÁNIE V MADRIDE
https://www.gov.uk/world/organisations/british-embassy-madrid.es