blank

MEZINÁRODNÍ PRÁVO

Mezinárodní právo upravuje právní vztahy, jakmile do nich vstupuje mezinárodní prvek. Buď proto, že státní příslušnost stran je odlišná, nebo proto, že právní vztahy vznikly v jiném státě.

Mezinárodní právo zahrnuje:

– Rodinné a obchodní právo

– Mezinárodní obchod

– Rozvod mezi cizinci

– Dědictví cizinců

– Smluvní a mimosmluvní závazky

– Uznávání a výkon cizích úkonů a rozhodnutí

Soudobá společnost je stále více mezinárodní a v důsledku toho přibývají právní vztahy, které podléhají různým právním systémům.

Vztahy mezi lidmi z různých zemí se dnes staly obvyklými a členství Španělska v Evropské unii vedlo k současnému soužití dvou právních systémů, které nás ovlivňují přímým způsobem.