UPOZORNENIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH

Materiály uverejnené na tejto stránke, ako aj organizácia a dizajn tejto stránky, sú chránené autorským zákonom a medzinárodnými zákonmi o autorských právach a zákonmi a zmluvami Španielska a Európskej Únie.

Môžete čítať, sťahovať a tlačiť materiály z tejto internetovej stránky výhradne pre vaše osobné a nekomerčné využitie, avšak akýkoľvek výtlačok materiálov z tejto internetovej stránky alebo časti tejto stránky musí obsahovať upozornenie o autorských právach spoločnosti EU-Abogados.

Čítaním, stiahnutím ani tlačou materiálov z tejto internetovej stránky na vás neprechádza žiadne právo, nevzniká žiadny nárok ani účasť. Nesmiete kopírovať, modifikovať, distribuovať, vysielať, predvádzať, reprodukovať, publikovať, licencovať, tvoriť odvodenú prácu z informácií tejto stránky, tvoriť odkazy na inej stránke, používať informácie na iných stránkach a predávať informácie bez písomného povolenia spoločnosti EU-Abogados.

Všetky informácie obsiahnuté v EU-Abogados je pre všeobecné informačné účely.

Táto databáza a všetky materiály na tejto stránke sú chránené autorským právom a sú majetkom spoločnosti EU-Abogados.

Logá a ochranné známky použité na webových stránkach sú vlastníctvom tretích osôb.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte sa na nás obrátiť.