blank

TRESTNÉ PRÁVO

Je súborom právnych noriem, ktoré upravujú sankčnú právomoc štátu.

Prítomnosť právneho zástupcu v trestnom konaní okrem toho, že je právne záväzná, zabezpečí obvinenému alebo zadržanému, že bude informovaný o skutočnostiach, z ktorých je obvinený a o dôvodoch, prečo bol zbavený slobody.

Máme rozsiahle skúsenosti v oblasti trestného práva, kde sme sa stretli s početnými prípadmi s priaznivým výsledkom v prevažnej väčšine rozsudkov v prospech záujmov našich klientov.

Poskytujeme právne služby vo veciach:

– Obvinenia, súdneho sporu

– Právne poradenstvo zadržanému

– Podvodu, sprenevery

– Vyhrážania

– Krádeže a lúpeže

– Defraudácie

– Fyzického napadnutia

– Domáceho násilia

– Dopravnej nehody

– Bezohľadnej jazdy

– Vedenia motorového vozidla pod vplyvom alkoholu

– Trestných činov proti životu a zdraviu

– Európskeho zatýkacieho rozkazu (EZ)